Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Tài liệu Toán A1

http://www.mediafire.com/view/?kzi2yltn1lw8aaq

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN TOÁN C1

Để đáp ứng nhu cầu tự học của sinh viên theo chế tín chỉ, tôi cố gắng soạn tài liệu này một cách đầy đủ các chứng minh cho các định lý, mệnh đề....Tài liệu chưa được hoàn hảo, còn có những sai sót, mong các bạn sinh viên, và bạn đọc nói chung đóng góp ý kiến. Xin trân trọng cám ơn.
Tải tài liệu theo link: http://www.mediafire.com/view/?s471cydcbqquglw